Ilustracja przedstawia brązowy worek związany sznurkiem na białym tle

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy o corocznej akcji ,,Jesienna Zbiórka Liści”. Worki będą odbierane zgodnie z tegorocznym harmonogramem odbioru bioodpadów w terminach  od dnia 10 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. Worki do gromadzenia liści można pobrać w tutejszym Urzędzie w pokoju nr 11.

W przypadku dużej ilości odpadów wystawionych w danym dniu, może nastąpić przesunięcie odbioru odpadów do następnego dnia roboczego.

Grafika przedstawia logo Miasta Orzesze, to jest drzewo z zieloną koroną wpisane w brązową nazwę Orzesze.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Orzesze przypomina o wystawianiu odpadów komunalnych w sposób odpowiadający przepisom prawa miejscowego, tj. do godz. 6.00, lecz nie wcześniej niż na dzień przed planowanym wywozem, przed posesją, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Przypominamy, iż  w miesiącach wrześniu i październiku organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Orzesze. Terminy odbioru tych odpadów znajdą Państwo w harmonogramach na bieżący rok.

Grafika przedstawia logo Miasta Orzesze, to jest drzewo z zieloną koroną wpisane w brązową nazwę Orzesze.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888; dalej u.c.p.g.) Burmistrz Miasta Orzesze informuje, iż Urząd Miejski przystępuje do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.