Szanowni mieszkańcy!

 Zmiana zasad odbierania od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Orzesza odpadów ulegających biodegradacji!!!

 Od stycznia 2021 roku odpady ulegające biodegradacji będą od mieszkańców odbierane wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych. Pojemniki są obecnie dostarczane przez firmę Remondis do każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie Orzesza. Wszystkie nieruchomości zamieszkałe będą wyposażone w te pojemniki najpóźniej do końca grudnia 2020r.
Dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób będzie dostarczony pojemnik o pojemności 120l, natomiast dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 lub więcej osób – pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności 240l. Odpady ulegające biodegradacji należy wrzucać luzem do podstawionych pojemników.

Powyższe wynika z podjętej przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze.

Pojemniki rozwożone są przez firmę Remondis z uwagi na to, że obecnie obowiązuje umowa zawarta z tą firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze. Koszt pojemników zawiera się w ogólnych kosztach odbierania i zagospodarowywania odpadów.

Do końca roku 2020 odpady ulegające biodegradacji będą jak dotychczas odbierane w workach do tego przeznaczonych.