Szanowni mieszkańcy zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej odpadów biodegradowalnych.


ANKIETA

dotycząca ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
na terenie Miasta Orzesze

ulica, numer budynku
W przypadku wybrania opcji „tak” usługa w zakresie odbierania odpadów biodegradowalnych z posesji nie będzie świadczona oraz nie będą te odpady przyjmowane na PSZOK-u
Można wybrać kilka opcji
proszę nie podawać ilości osób zameldowanych, pytanie dotyczy ilości osób faktycznie zamieszkałych na posesji