Większość z nich może zostać ponownie wykorzystana, pod warunkiem, że zostaną w prawidłowy sposób wysegregowane. Dzieję się tak dzięki uskutecznianiu gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. cyrkulacyjnej, która to kładzie nacisk na ponowne wykorzystywanie, odnawianie, naprawę oraz recykling materiałów i produktów.  

Odpady generowane w naszych gospodarstwach domowych, takie jak plastikowe butelki typu PET, puszki aluminiowe po napojach, szklane butelki i słoiki, folie opakowaniowe, zadrukowany papier czy biomasa roślinna, mogą stać się cennym zasobem, który po odpowiedniej obróbce otrzyma nowe życie.

Z odpadów tworzyw sztucznych (plastiku) mogą powstać długopisy, folie, butelki, zabawki, meble ogrodowe, włókna do produkcji ubrań, np. polar, włókna do produkcji dywanów czy ogrodzenia.

Zużyty papier może zostać wykorzystany do produkcji m.in. filtrów do kawy, opakowań do jajek, kloszy oświetleniowych, papieru toaletowego oraz maseczek ochronnych.

Ze szkła, które może być przetwarzane nieskończoną ilość razy, powstają pojemniki szklane, kafelki, blaty kuchenne, a przede wszystkim kolejne butelki i opakowania.

Z kolei bioodpady są cennym surowcem, z którego otrzymujemy kompost do uprawy roślin oraz biopaliwo.