OPÓŹNIENIA W ODBIORZE ODPADÓW

Szanowni mieszkańcy z uwagi na intensywne opady śniegu następują opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych. Równocześnie przypominamy, że w przypadku dróg prywatnych dojazd do posesji powinni zapewnić właściciele posesji przyległych do drogi lub wystawić pojemniki w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór. Wszelkie uwagi dotyczące pozostałych dróg należy zgłaszać pod wskazane kontakty pod adresem strony http://www.orzesze.pl/aktualnosc/2231-akcja_zima_2018/2019.