W związku z limitem odbioru odpadów  biodegradowalnych na instalacjach informujemy, że od dnia 05.08.2020r. z każdej posesji w Orzeszu są odbierane maksymalnie 2 worki tych odpadów.

Jednocześnie informujemy, że ilość worków z odpadami  biodegradowalnymi możliwych do oddania w punkcie PSZOK pozostaje bez zmian,
tj. 10 szt worków/miesiąc z posesji.

Powyższe jest zgodne z zawartą umową pomiędzy Miastem Orzesze a Wykonawcą, fj. Konsorcjum firm: REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o, PPHU „KOMART” Sp. z o.o, którego liderem jest  REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.

Za utrudnienia przepraszamy.