WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

NACZELNIK WYDZIAŁU- Tomasz Szier

 

 

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

KIEROWNIK REFERATU- Zuzanna Lazar

INSPEKTOR- Anna Żołna

INSPEKTOR- Aleksandra Mazurek

INSPEKTOR- Maria Czembor

POMOC ADMINISTRACYJNA- Anna Biela

POMOC ADMINISTRACYJNA - Klaudia Krzyżowska