WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

NACZELNIK WYDZIAŁU- Tomasz Szier

 

INSPEKTOR- Maria Czembor (księgowość i windykacja należności dot. odpadów komunalnych)

INSPEKTOR- Aleksandra Mazurek (księgowość i windykacja należności dot. odpadów komunalnych)

 

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

KIEROWNIK REFERATU- Sylwia Swadźba

INSPEKTOR- Anna Żołna

POMOC ADMINISTRACYJNA- Anna Biela