Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasie Urzędu, w Urzędach Pocztowych lub na konto indywidualne podatnika :

 

Opłaty należy uiszczać w następujących terminach:

m-c styczeń, luty    do końca lutego

m-c marzec, kwiecień   do końca kwietnia

m-c maj, czerwiec   do końca czerwca

m-c lipiec, sierpień  do końca sierpnia

m-c wrzesień, październik  do końca października

m-c listopad, grudzień   do końca grudnia

 

Wysokości stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Uchwała Nr XIV/154/19/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty