Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

- w kasie Urzędu,

- w Urzędach Pocztowych

- lub na konto indywidualne podatnika :

 

Opłaty należy uiszczać w następujących terminach:

m-c styczeń, luty         do końca lutego

m-c marzec, kwiecień      do końca kwietnia

m-c maj, czerwiec          do końca czerwca

m-c lipiec, sierpień         do końca sierpnia

m-c wrzesień, październik      do końca października

m-c listopad, grudzień   do końca grudnia

 Wysokości stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Uchwała nr XXVI/310/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.