GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OFICJALNA STRONA URZĘDU MIEJSKIEGO  W ORZESZU

WYWOZIK ORZESZE

Kliknij w znaczek poniżej aby pobrać na smartfon lub tablet mobilną aplikację

dla systemu android min. 4.0 dla systemu iOS

Wykonawca

REMONDIS Sp. z o.o.

02-981 Warszawa

uL. Zawodzie 16

Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11,

41-203 Sosnowiec

tel. 32 4471955

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Obowiązek składania deklaracji dot. odpadów komunalnych

Szanowni mieszkańcy przypominamy o ustawowym obowiązku składania do burmistrza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również złożyć nową deklarację do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapis ustawy ma zastosowanie szczególnie w przypadkach: zgonu, narodzin dziecka, przeprowadzki.

Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie, przesłać pocztą tradycyjną lub wysłać elektronicznie korzystając z platformy www.sekap.pl (https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=46878&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=14088)

Druki do wypełnienia metodą tradycyjną można pobrać ze strony www.odpady.orzesze.pl (zakładka DRUKI/REJESTRY) lub osobiści w Urzędzie Miejskim w Orzeszu, pokój nr 11. Do deklaracji proszę również dołączyć oświadczenie, które znajduje się również pod wymienionym adresem.


  • ADRES URZĘDU
odwiedź urząd

ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
18o 47' 57' N 53o 13' 80o E
www.orzesze.pl
pokaż na mapie google maps
  • KONTAKT Z URZĘDEM

skontaktuj się


tel. 32 32 488 00
fax. 32 32 488 26

e-mail: um@orzesze.pl

 

  • GODZINY URZĘDOWANIA

od poniedziałku do piątku

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 17.00
Piątek 7:30 - 14.00
  •  KASA URZĘDU

zapraszamy w godzinach

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 13:00