GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OFICJALNA STRONA URZĘDU MIEJSKIEGO  W ORZESZU

WYWOZIK ORZESZE

Kliknij w znaczek poniżej aby pobrać na smartfon lub tablet mobilną aplikację

dla systemu android min. 4.0 dla systemu iOS

Wykonawca

REMONDIS Sp. z o.o.

02-981 Warszawa

uL. Zawodzie 16

Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11,

41-203 Sosnowiec

tel. 32 4471955

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA nie wrzucamy odpadów zielonych do pojemnika na odpady zmieszane

Szanowni mieszkańcy przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych.

Zgodnie z postanowieniami  "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzesze" przyjętego uchwałą  nr Uchwała nr VI/67/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 marca 2015 r. segregacji podlegają następujące frakcje odpadów:
1) szkło (segregacja w workach- worek zielony lub PSZOK),
2) papier, tektura, makulatura (segregacja w workach- worek niebieski lub PSZOK),
3) tworzywa sztuczne (segregacja w workach- worek żółty lub PSZOK),
4) metale (segregacja w workach- worek żółty lub PSZOK),
5) opakowania wielomateriałowe (segregacja w workach- worek żółty lub PSZOK),
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, które ulegają biodegradacji (segregacja w workach- worek brązowy lub PSZOK),
7) odpady wielkogabarytowe (zbiórka z przed posesji dwa razy do roku lub PSZOK),
8) odpady budowlane i rozbiórkowe (PSZOK),
9) przeterminowane leki i chemikalia (PSZOK, leki również w wybranych aptekach- wykaz znajduje się na stronie www.odpady.orzesze.pl),
10) zużyte baterie i akumulatory (PSZOK),
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zbiórka z przed posesji dwa razy do roku lub PSZOK),
12) zużyte opony (zbiórka z przed posesji dwa razy do roku lub PSZOK)

Wyżej wymienione odpady nie mogą znajdować się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych.
Przypominamy również, że stawka dla osób, które zadeklarowały segregację odpadów jest niższa.
Osoby, które segregują płacą:
1) za pierwsze cztery osoby 11,00zł miesięcznie/osobę,
2) za piątą osobę 8,00zł miesięcznie/osobę,
3) za szóstą osobę i kolejne osoby 1,00zł miesięcznie/osobę.


Osoby które nie segregują odpadów powinny płacić 18,00zł miesięcznie za osobę niezależnie od tego ile osób na posesji zamieszkuje.

W pojemnikach na odpady zmieszane mogą znajdować się następujące odpady:
1) popiół,
2) zużyte środki higieny osobistej (jak wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
3) zużyte obuwie,
4) wilgotny i zabrudzony papier oraz folia,
5) odchody zwierząt domowych,
6) papierosy, pety,
7) szkło stołowe (np. talerze, miski, szklanki),
8) guma, styropian, worki od odkurzacza,
9) skóra, pędzle, pisaki i długopisy,
10) odpady kuchenne.MIESZKAŃCY PAMIĘTAJCIE, ŻE OD JAKOŚCI WASZEJ SEGREGACJI ZALEŻEĆ BĘDZIE WYSOKOŚĆ OPŁATY  ZA ODPADY KOMUNALNE W PRZYSZŁOŚCI


  • ADRES URZĘDU
odwiedź urząd

ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
18o 47' 57' N 53o 13' 80o E
www.orzesze.pl
pokaż na mapie google maps
  • KONTAKT Z URZĘDEM

skontaktuj się


tel. 32 32 488 00
fax. 32 32 488 26

e-mail: um@orzesze.pl

 

  • GODZINY URZĘDOWANIA

od poniedziałku do piątku

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 17.00
Piątek 7:30 - 14.00
  •  KASA URZĘDU

zapraszamy w godzinach

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 13:00