GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OFICJALNA STRONA URZĘDU MIEJSKIEGO  W ORZESZU

WYWOZIK ORZESZE

Kliknij w znaczek poniżej aby pobrać na smartfon lub tablet mobilną aplikację

dla systemu android min. 4.0 dla systemu iOS

Wykonawca

Konsorcjum firm:

REMONDIS Sp. z o.o.- Oddział Sosnowiec

REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART” Sp. z o.o

 

którego liderem jest

 

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11

41-203 Sosnowiec

tel. 32 4471955

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Nowości w systemie gospodarki odpadami w Orzeszu

Burmistrz Miasta Orzesze informuje,że w dniu 04.11.2016r. wszedł w życie zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze, który zobowiązuje właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnego zbierania popiołu i żużla paleniskowego. Popiół wytworzony z paleniskach domowych należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach, co oznacza zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami.

W związku z powyższym w pojemniki na popiół zostaną wyposażone wszystkie posesje, które korzystają z ogrzewania domu lub wody z instalacji na paliwo stałe (węgiel, koks, drewno).

Pojemniki dostarczy firma Remondis, wobec czego proszę mieszkańców o odbieranie pojemników przeznaczonych na popiół oraz o pisemne potwierdzanie odbioru pojemnika.

Ponadto informujemy, że w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Orzeszu, pokój nr 11  wydawane są karty identyfikacyjne dla właścicieli nieruchomości, którzy złożyli w Urzędzie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dotyczy do osób, które złożyły tzw. deklarację zerową. Karty należy się posługiwać przy dostarczaniu odpadów na Punkt Selektywnej Zbiórki w Orzeszu przy ul. Szklarskiej 22 bez karty odpady nie zostaną przyjęte.


  • ADRES URZĘDU
odwiedź urząd

ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
18o 47' 57' N 53o 13' 80o E
www.orzesze.pl
pokaż na mapie google maps
  • KONTAKT Z URZĘDEM

skontaktuj się


tel. 32 32 488 00
fax. 32 32 488 26

e-mail: um@orzesze.pl

 

  • GODZINY URZĘDOWANIA

od poniedziałku do piątku

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 17.00
Piątek 7:30 - 14.00
  •  KASA URZĘDU

zapraszamy w godzinach

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 13:00