Termin płatności za odpady komunalne

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że 28 lutego upływa termin wnoszenia opłat za odpady komunalne za miesiące styczeń, luty. Prosimy o terminowe regulowanie opłat.