GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OFICJALNA STRONA URZĘDU MIEJSKIEGO  W ORZESZU

WYWOZIK ORZESZE

Kliknij w znaczek poniżej aby pobrać na smartfon lub tablet mobilną aplikację

dla systemu android min. 4.0 dla systemu iOS

Wykonawca

Konsorcjum firm:

REMONDIS Sp. z o.o.- Oddział Sosnowiec

REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART” Sp. z o.o

 

którego liderem jest

 

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11

41-203 Sosnowiec

tel. 32 4471955

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Od 1 września zmiana wysokości opłaty za odpady komunalne

W dniu 30 czerwca bieżącego roku Burmistrz Miasta Orzesze podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych. Umowa obowiązuje od  1 lipca bieżącego roku do 30 czerwca 2018 r. i została zawarta z konsorcjum firm Remondis Sp. z o.o., Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. Gmina będzie musiała rocznie zapłacić za wykonanie usługi odbioru  i zagospodarowania odpadów kwotę 3 123 360,00 zł brutto tj. 260 280,00 zł miesięcznie brutto.

W dniu 4 lipca bieżącego roku Rada Miejska Orzesze podjęła dwie uchwały, które będą obowiązywały od 1 września 2017 tego roku. Pierwszą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, drugą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze.

Według podjętej uchwały właściciele, którzy zadeklarowali segregację odpadów będą ponosić opłaty w wysokości 15,00 zł/miesiąc/osobę, natomiast właściciele, którzy nie segregują odpadów będą musieli zapłacić 40 zł/miesiąc/osobę.

Zmiana stawek nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty, którą będzie zobowiązany ponosić od 1 września.

 Na wzrost stawki wpłynęły takie czynniki jak: niewłaściwa segregacja odpadów- odpady, które powinny trafić do worków na segregację najczęściej trafiają do pojemnika na odpady zmieszane; ciągły przyrost masy odpadów zielonych; wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby odpowiednio segregować odpady oraz w jak największym stopniu zagospodarowywać odpady zielone na własnej posesji (kompostowniki).

Pamiętajmy, że odpady segregowane są sprzedawane i przynoszą zyski, a odpady zmieszane, zielone, wielkogabarytowe oraz niekompletne elektrośmieci rodzą jedynie duże koszty.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób, mające wpływ na wysokości opłat (przeprowadzka osób, narodziny dziecka, zgon), należy zgłaszać do 14 dni od zaistnienia zmiany poprzez złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Orzeszu.


  • ADRES URZĘDU
odwiedź urząd

ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
18o 47' 57' N 53o 13' 80o E
www.orzesze.pl
pokaż na mapie google maps
  • KONTAKT Z URZĘDEM

skontaktuj się


tel. 32 32 488 00
fax. 32 32 488 26

e-mail: um@orzesze.pl

 

  • GODZINY URZĘDOWANIA

od poniedziałku do piątku

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 17.00
Piątek 7:30 - 14.00
  •  KASA URZĘDU

zapraszamy w godzinach

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 13:00