ZMIANA STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE

                  Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr IV/42/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 stycznia 2019 r. od  01 maja 2019 r. wzrasta stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Orzesze i wynosi 18,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 40,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.