Worek niebieski

Jakie odpady wrzucamy do worka NIEBIESKIEGO???

 

WRZUCAĆ:

•        książki, gazety, papier do pisania, zeszyty,

•        torby papierowe,

•        tektura, karton,

•        foldery, katalogi, mapy.

 

NIE WRZUCAĆ:

•        papieru z domieszką tworzyw sztucznych,

•        tłustego, zabrudzonego i zwilżonego papieru,

•        toreb foliowych i folii aluminiowej,

•        opakować wielomateriałowych, np. kartonów po mlekach, sokach.