Worek zielony

Jakie odpady wrzucamy do worka ZIELONEGO???

 WRZUCAĆ:

•        opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego: np. słoiki, bu­telki bez kapsli, zakrętek, obrączek na

szyjkach

 

NIE WRZUCAĆ:

•        szkła okiennego, samochodowego,

•        luster, porcelany, fajansu, szkła zbrojonego,

•        zużytych żarówek, lamp neonowych.