Worek żółty

Jakie odpady wrzucamy do worka ŻÓŁTEGO???

 

ŻÓŁTE - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal

 

 

WRZUCAĆ:

 

•        opakowania po płynach (typu PET),

 

•        kartony po mlekach, sokach,

 

•        puszki po napojach i konserwach,

 

•        woreczki foliowe, reklamówki, opakowania po chemii gospodarczej stosowanej w gospodarstwach domowych,

 

•        opakowania plastikowe,

 

•        aluminium.

 

 

NIE WRZUCAĆ:

 

•        zużytych baterii i akumulatorów,

 

•        pojemników po smarach,

 

•        puszek po lakierach i farbach,

 

•        zanieczyszczonych opakowań,

 

•        opakowań po aerozolach.