PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

ul. Szklarska 22

43-180 Orzesze

 

Nr telefonu : 32 723 30 21