wykrzyknik

W PRZYPADKU BRAKU SEGREGACJI ODPADÓW NA POSESJI STAWKA OPŁATY ZA ODPADY ZOSTANIE PODNIESIONA DO 70,00 ZŁ ZA OSOBĘ NA MIESIĄC

wykrzyknik
ilustracja przedstawia logo miasta Orzesze brązowe na białym tle. W napis jest wkompowana grafika drzewa

Zbliża się zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, iż zbliża się coroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i ...

Zobacz więcej
Ilustracja przedstawia zielone strzałki na białym tle układające się w symbol recyklingu, w środku jest wpisany zielony napis PSZOK.

Informacja dotycząca wprowadzenia dodatkowych frakcji odpadów w ramach usług dodatkowych na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 czerwca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej Orzesze ...

Zobacz więcej
ilustracja przedstawia logo miasta Orzesze brązowe na białym tle. W napis jest wkompowana grafika drzewa

Zbliża się termin płatności za odbiór odpadów komunalnych

Przypominamy, iż 30 kwietnia ubiega termin płatności drugiej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ...

Zobacz więcej

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu - Jaśkowicach organizuje zbiórkę zużytego sprzętu ...

Zobacz więcej

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy