PRZYPOMNIENIE O ZASADACH ODDAWANIA ODPADÓW DO PSZOK

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy zasady oddawania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Orzeszu.

W przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów takich jak : zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych, szyby okienne oraz styropian z ociepleń budynków, wymagane jest uprzednie złożenie w Urzędzie Miejskim Orzesze w formie papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia właściciela odpadu zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl, iż odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Orzesza oraz że nie zostały wygenerowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie którego umożliwione zostanie oddanie przedmiotowych odpadów do Punktu. W dalszym ciągu należy pamiętać o okazaniu karty uprawniającej do korzystania z PSZOK.

Ponadto, jeżeli właściciel nie oddaje odpadów do PSZOK osobiście, a zleca ich transport osobie trzeciej, powinien złożyć w Urzędzie Miasta oświadczenie, ze wskazaniem adresu pochodzenia odpadów, danych właściciela odpadów, danych transportującego odpady (druk oświadczenia jak powyżej).

Limity ilościowe obowiązujące w PSZOK :

– odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych (tj. część bioodpadów – trawa, gałęzie, liście), przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 1,2 m3 miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej;

meble i inne odpady wielkogabarytowe –  w ilości do 1 m3 na rok na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;

okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych –  w ilości do 10 m2  na rok na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;

odpady budowlane i rozbiórkowe, szyby okienne, gruz stanowiący odpad komunalny, styropian z ociepleń budynków –  łączny limit w ilości do 1 m3  łącznie na rok na nieruchomość zamieszkałą lub lokal mieszkalny, z zastrzeżeniem, iż każda z wymienionych frakcji powinna zostać dostarczona do Punktu w sposób oddzielny od innych frakcji – wymagane jest zachowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy