Przeciętny mieszkaniec Orzesza wyprodukował w 2023 roku 425 kg odpadów komunalnych, to więcej niż w 2022 r. kiedy na jednego mieszkańca przypadało ich 411 kg. Wartości te znacznie  przewyższają średnie ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców naszego kraju – jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na jednego polaka przypadało bowiem 355 kg odpadów komunalnych rocznie (dane za 2022 rok).

Duża ilość odpadów przekłada się na koszty ich odbioru i zagospodarowania. W interesie każdego mieszkańca jest więc postępowanie w taki sposób, aby generować ich jak najmniej.

Od czego zacząć ?

Rób przemyślane zakupy

Daj rzeczom drugie życie

Kompostuj bioodpady

Segreguj surowce wtórne

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest sprzed nieruchomości we wskazanych terminach przez firmę po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Urzędu. Firmą odbierającą tego typu odpad jest:

REMONDIS Górny Śląsk Sp . z o.o.

ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska

lub we własnym zakresie można dostarczyć do:

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Dworcowa 6, 43-180 Orzesze

Konsorcjum firm:

REMONDIS Górny Śląsk Sp . z o.o.

ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska

Członek konsorcjum:

PreZero Recycling Południe sp. z o.o.

ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów

 

Osiągnięte przez gminę i wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%]  45,30- wymagane minimum 35 %

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 23,41- dopuszczalne max – od 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35 % wagowo

– poziom składowania odpadów komunalnych [%] – 26,02

Osiągnięte poziomy przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

ALBA EKOPLUS Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 20,25 – wymagane min 35%

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MIROSŁAW OLEJARCZYK
ul. Wola Jachowa 94A
26-008 Wola Jachowa

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 27,11 – wymagane min 35%

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „PRODREX” Sp. z o. o.
ul. Wolności 92D
43-229 Rudołtowice

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 36,78 – wymagane min 35%

REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 31,25- wymagane min 35%

Osiągnięte przez gminę i wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%]  43,25- wymagane minimum 25 %

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 22,34- dopuszczalne max – od 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35 % wagowo

– poziom składowania odpadów komunalnych [%] – 26,30

Osiągnięte poziomy przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

ALBA EKOPLUS Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 25,39 – wymagane min 25%

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MIROSŁAW OLEJARCZYK
ul. Wola Jachowa 94A
26-008 Wola Jachowa

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 10,38 – wymagane min 25%

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „PRODREX” Sp. z o. o.
ul. Wolności 92D
43-229 Rudołtowice

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 32,29 – wymagane min 25%

REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 31,38- wymagane min 25%

Osiągnięte przez gminę i wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%]  29,27- wymagane minimum 20 %

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 22,69- dopuszczalne max – od 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35 % wagowo

– poziom składowania odpadów komunalnych [%] – 24,26

Osiągnięte poziomy przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

ALBA EKOPLUS Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 16,35 – wymagane min 20%

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MIROSŁAW OLEJARCZYK
ul. Wola Jachowa 94A
26-008 Wola Jachowa

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 1,00 – wymagane min 20%

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „PRODREX” Sp. z o. o.
ul. Wolności 92D
43-229 Rudołtowice

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 29,84 – wymagane min 20%

REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 87
41-706 Ruda Śląska

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia [%] – 26,97- wymagane min 20%

 

 

 

 

Osiągnięte przez gminę i wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] – 44,00- wymagane minimum 50 %

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 22,00- dopuszczalne max – od 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35 % wagowo

– poziom składowania odpadów komunalnych [%] – 20,29

 

Osiągnięte przez gminę i wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] – 40,00- wymagane minimum 40 %

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 14,00- dopuszczalne max – 40%

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej Orzesze przyjęta została nowa uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym
w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6 od dnia 1 czerwca 2023 r. oprócz dotychczasowych frakcji odpadów będą przyjmowane odpłatnie dodatkowe rodzaje odpadów (jeśli ustanowiony limit zostanie przekroczony) :

-okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych

-odpady wielkogabarytowe

-zużyte opony

Cennik jest dostępny na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6 oraz na stronie internetowej www.odpady.orzesze.pl w zakładce PSZOK.

Link do cennika usług dodatkowych https://odpady.orzesze.pl/pszok/cennik-uslug-dodatkowych/

Zakres usług świadczonych w ramach dotychczasowej opłaty za odpady komunalne pozostaje bez zmian.

CENNIK  DODATKOWEGO ODBIORU ODPADÓW NA PSZOK-u:

Jako usługa dodatkowa będą przyjmowane odpłatnie następujące rodzaje odpadów:

papa odpadowa  11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– wełna mineralna 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– ondulina 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

W sytuacji jeżeli ustanowiony limit zostanie przekroczony, będzie można za dodatkową opłatą oddać następujące rodzaje odpadów:

bioodpady, stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych 10,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-odpady budowlane i rozbiórkowe 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– gruz stanowiący odpad komunalny 5,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– szyby okienne 12,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– styropian z ociepleń budynków 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-odpady wielkogabarytowe 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-zużyte opony 9,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

Przyjęto na podstawie Uchwała nr LIV/677/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów , sposób ich świadczenie oraz wysokość cen za te usługi.

Przypominamy, iż 30 kwietnia ubiega termin płatności drugiej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Orzesze tj. za miesiące marzec i kwiecień 2023 r. Stawka opłaty miesięcznej wynosi 35,00 zł za jednego mieszkańca.

Płatności można dokonać :  

· w kasie Urzędu Miejskiego:    wtorek 8:00 – 14:00;  czwartek 8:00 – 16:00

· bezgotówkowo:  na indywidualny numer rachunku
  bankowego

· poprzez platformę e-urząd 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Uczniowie „jaśkowickiej Czwórki” od lat bardzo chętnie angażują się w działania pro środowiskowe. W szkole działa drużyna ekologiczna „Naładowani” założona przez nauczycielkę biologii. Grupa ta już po raz piąty, bierze udział w konkursie „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY” organizowanym przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do oddania zużytego sprzętu podczas naszej zbiórki. Mogą Państwo pomóc środowisku i uczniom naszej szkoły.Sprzęt można oddawać od 14 kwietnia do 20 kwietnia do godziny 12:00 w wyznaczonym miejscu na placu przy boisku szkolnym.
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału!

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy