2020 r.

Osiągnięte przez gminę i wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] – 44,00- wymagane minimum 50 %

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 22,00- dopuszczalne max – od 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35 % wagowo

– poziom składowania odpadów komunalnych [%] – 20,29

 

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy