OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE

Obowiązujące akty prawne:

Uchwała nr LXV/805/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LIV/677/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała nr LI/647/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty ( stawki obowiązujące od 1 marca 2023 r.)

-Uchwała nr L/634/22 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-Uchwała nr L/633/22 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

– Uchwała nr XXXVIII/484/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

-Uchwała nr XXXVIII/483/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

-Uchwała nr XXXI/376/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

– Uchwała nr XIV/162/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Akty prawne, które utraciły moc:

Uchwała nr LII/659/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

– Uchwała nr XXVI/310/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (stawki obowiązujące od 01.01.2021r.)

– Uchwała nr XXVII/324/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

– Uchwała nr XXVII/325/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– Uchwała Nr XIV/154/19/ Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

– Uchwała nr IV/42/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

– Uchwała nr V/59/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

– Uchwała nr V/60/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– Uchwała nr XX/250/20 Rada Miejska Orzesze z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy