OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE

Akty prawne, które utraciły moc:

– Uchwała nr XXXVIII/484/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-Uchwała nr XXXVIII/483/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

– Uchwała nr XXVII/324/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

– Uchwała nr XXVII/325/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– Uchwała Nr XIV/154/19/ Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

– Uchwała nr IV/42/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

– Uchwała nr V/59/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

– Uchwała nr V/60/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– Uchwała nr XX/250/20 Rada Miejska Orzesze z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy