Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest sprzed nieruchomości we wskazanych terminach przez firmę po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Urzędu. Firmą odbierającą tego typu odpad jest:

REMONDIS Górny Śląsk Sp . z o.o.

ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska

lub we własnym zakresie można dostarczyć do:

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Dworcowa 6, 43-180 Orzesze

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy