Opłaty

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

– w kasie Urzędu,

– w Urzędach Pocztowych

– na konto indywidualne podatnika

– przez platformę e-urząd

Opłaty należy uiszczać w następujących terminach:

m-c styczeń, luty         do końca lutego

m-c marzec, kwiecień      do końca kwietnia

m-c maj, czerwiec          do końca czerwca

m-c lipiec, sierpień         do końca sierpnia

m-c wrzesień, październik      do końca października

m-c listopad, grudzień   do końca grudnia

Wysokości stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Uchwała nr LI/647/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty ( stawki obowiązujące od 1 marca 2023 r.)

Od marca 2023 r. stawka opłaty wynosi 35,00 zł za jednego mieszkańca miesięcznie.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy