PUNKTY ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

APTEKA POD WIEŻĄ, UL. ŚW. WAWRZYŃCA 3, TEL. 32 737 15 57

APTEKA – GŁÓWNA, UL. MIKOŁOWSKA 144, TEL. 32 221 15 03

APTEKA LIBRA, UL. KATOWICKA 11A, TEL. 32 22 15 990

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, UL. SZKLARSKA 22

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy