Dane adresowe

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

URZĘDU MIEJSKIEGO W ORZESZU

ul. Św. Wawrzyńca 21

43-180 Orzesze

tel. 32 32 488 29

e-mail gok@orzesze.pl

DANE KONTAKTOWE DO SKŁADANIA REKLAMACJI W PRZYPADKU BRAKU ODBIORU ODPADÓW

tel. 32 24 22 110

e-mail : rudaslaska@remondis.pl

Reklamacje można zgłaszać również za pośrednictwem aplikacji EcoHarmonogram.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy