2019 r.

Osiągnięte przez gminę i wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] – 40,00- wymagane minimum 40 %

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 14,00- dopuszczalne max – 40%

 

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy