Cennik usług dodatkowych

CENNIK  DODATKOWEGO ODBIORU ODPADÓW NA PSZOK-u:

Jako usługa dodatkowa będą przyjmowane odpłatnie następujące rodzaje odpadów:

papa odpadowa  11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– wełna mineralna 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– ondulina 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

W sytuacji jeżeli ustanowiony limit zostanie przekroczony, będzie można za dodatkową opłatą oddać następujące rodzaje odpadów:

bioodpady, stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych 10,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-odpady budowlane i rozbiórkowe 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– gruz stanowiący odpad komunalny 5,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– szyby okienne 12,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– styropian z ociepleń budynków 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-odpady wielkogabarytowe 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-zużyte opony 9,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

Przyjęto na podstawie Uchwała nr LIV/677/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów , sposób ich świadczenie oraz wysokość cen za te usługi.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy