Zużyte części samochodowe nie stanowią odpadów komunalnych, dlatego NIE BĘDĄ odbierane w ramach funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami przez gminę. Nie należy więc wyrzucać ich do pojemników ani worków odbieranych z nieruchomości, nie są one przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów ani nie będą odbierane podczas jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady te należy na własny koszt przekazać przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu pojazdów. W przypadku naprawy samochodu w warsztacie samochodowym – pozostawiamy tam powstałe odpady, zakłady mechaniki samochodowej są zobowiązane posiadać umowę na odbiór tego typu odpadów.

Szczegółowe zasady postępowania ze zużytymi częściami samochodowymi reguluje ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach udostępnia na swojej stronie internetowej wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wraz z danymi adresowymi – link poniżej :

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy