Przeciętna osoba wytwarza od 330 do nawet 490 kg odpadów rocznie. Mimo obowiązujących  regulacji odnoszących się do obowiązku minimalizowania i ograniczania przez wytwórców (w tym także mieszkańców)  powstawania odpadów poprzez stosowanie takich form konsumpcji, materiałów i surowców,  które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie, w dalszym ciągu obserwowany jest wzrost ich ilości.

Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego w którym żyjemy, nas samych, jak również przyszłych pokoleń, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby strumień odpadów malał zamiast rosnąć. Wystarczy mała zmiana nawyków, która może przynieść wielki efekt.

Przestrzeganie poniższych zasad będzie korzystnie wpływało nie tylko na środowisko naturalne, ale również na nasze finanse. Mniejsza ilość wytworzonych odpadów to również mniejsze koszty ich zagospodarowania.

Jak możemy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów ?

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy