Zużyte części samochodowe nie stanowią odpadów komunalnych, dlatego NIE BĘDĄ odbierane w ramach funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami przez gminę. Nie należy więc wyrzucać ich do pojemników ani worków odbieranych z nieruchomości, nie są one przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów ani nie będą odbierane podczas jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady te należy na własny koszt przekazać przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu pojazdów. W przypadku naprawy samochodu w warsztacie samochodowym – pozostawiamy tam powstałe odpady, zakłady mechaniki samochodowej są zobowiązane posiadać umowę na odbiór tego typu odpadów.

Szczegółowe zasady postępowania ze zużytymi częściami samochodowymi reguluje ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach udostępnia na swojej stronie internetowej wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wraz z danymi adresowymi – link poniżej :

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów

Kartony po mleku czy sokach, tzw. Tetra Pak,  należy wyrzucać do kontenera/worka koloru żółtego – jest to bowiem odpad wielomateriałowy.

Potłuczonych talerzy czy kubków nie wrzucamy do kontenera/ worka na szkło – ceramika ma inną temperaturę topienia, dlatego nie odzyskuje się jej razem ze szkłem opakowaniowym – odpady te należy wyrzucić do kontenera na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Szklane butelki i słoiki można wyrzucać do kontenera/worka koloru zielonego razem z etykietą, nie ma konieczności jej zrywania. Ważne jest usunięcie zawartości oraz zakrętki wykonanej z innego materiału.

Papierowa słomka do napoju powinna trafić do odpadów zmieszanych – nie nadaje się do recyklingu.

Ulotki i kolorowe gazety nadają się do recyklingu, wyrzucamy je więc do niebieskiego kontenera/worka na papier.

Nie ma konieczności odrywania taśmy klejącej z pudełek kartonowych, ani usuwania zszywek z gazet czy zeszytów – zostaną one oddzielone w procesie recyklingu.

Co zrobić kiedy nie wiesz gdzie wyrzucić dany odpad ?

Pomimo rosnącej świadomości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i ich segregacji, wciąż zdarza nam się trafić na problematyczny odpad, co do którego mamy wątpliwość gdzie powinien się znaleźć. Pomocna w takie sytuacji będzie aplikacja EcoHarmonogram udostępniona mieszkańcom Orzesza, która oferuje wyszukiwarkę odpadów zawierającą szeroki katalog odpadów i podpowiada, w jaki sposób należy się ich pozbywać.

Z funkcji tej można korzystać również w wyszukiwarce internetowej : link w zakładce JAK SEGREGOWAĆ.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy