Przypominamy, iż 31 sierpnia ubiega termin płatności czwartej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Orzesze tj. za miesiące lipiec i sierpień 2022 r. Stawka opłaty miesięcznej wynosi 33,00 zł za jednego mieszkańca.

Płatności można dokonać :  

· w kasie Urzędu Miejskiego:    wtorek 8:00 – 14:00;  czwartek 8:00 – 16:00

· bezgotówkowo:  na indywidualny numer rachunku bankowego

· poprzez platformę e-urząd

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy