Zapraszamy uczniów orzeskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym, którego celem jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów, segregacji odpadów i recyklingu, popularyzacji postaw i zachowań proekologicznych oraz rozwijania odpowiedzialności człowieka za środowisko.

Konkurs jest kierowany do dwóch grup wiekowych – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV – VIII, a na jego laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zamieszczonymi na plakacie oraz z Regulaminem Konkursu i formularzami (kliknij link).

Uwaga! Prace w każdej kategorii należy dostarczać bądź nadsyłać razem z wydrukowanym w kolorze, wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz  zgodą wydrukowaną w kolorze (załącznik nr 2 do Regulaminu). Prace bez formularzy i zgód, a także te złożone po terminie, nie będą brały udziały w konkursie .

Konkurs stanowi część kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Orzesza, zwiększającej świadomość w zakresie segregacji odpadów i promowania proekologicznych postaw i zachowań, realizowanej w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK.” Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Ilustracja przedstawia plakat promujący konkurs plastyczno-fotograficzny skierowany do uczniów orzeskich szkół podstawowych, opisany w artykule.

Dziesięć stanowisk, dziesięć zadań i walka z czasem. Uczniowie orzeskich szkół musieli wykazać się wiedzą na temat ekologii i segregacji odpadów. Poradzili sobie doskonale!

21 października 2022 r. odbyła się gra miejska skierowana do uczniów orzeskich szkół podstawowych. Jej celem było promowanie selektywnej zbiórki odpadów, rozwijanie proekologicznych postaw i promocja nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego otwarcie planowane jest w przyszłym roku.

Co to jest recykling? Gdzie wyrzucimy karton po mleku? Co oznacza pojęcie „zero waste”? Na te i wiele innych pytań odpowiadali uczestnicy gry. A było to dopiero pierwsze zadanie. Potem musieli między innymi rozwiązać krzyżówkę, ułożyć puzzle, zrobić sobie zdjęcie, wymyślić hasło promujące ekologię, ozdobić płócienną torbę na zakupy, posegregować śmieci (tu najwięcej problemów sprawił… paragon). Dwuosobowe drużyny ścigały się z czasem, bo wygrywały te, które jak najszybciej wykonały wszystkie dziesięć zadań. Uczniowie spisali się na medal, a przy okazji świetnie się bawili.

– Gra bardzo nam się podoba, najbardziej rebus i rysowanie, a najtrudniejsze było hasło. Chyba dobrze nam poszło, ale przygotowywałyśmy się do konkursu. I w domu też segregujemy śmieci i oszczędzamy energię, więc wiemy co to ekologia – mówiły Antonina i Martyna z klasy III a Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu Zawiści.

Nagrodzone zostały trzy najszybsze zespoły z każdej grupy wiekowej. Każdy z laureatów 1 miejsca otrzymał zegarek smartwatch, za zajęcie 2 miejsca – czytniki ebooków, za 3 miejsce – bezprzewodowe słuchawki. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i worki odblaskowe. Nagrody wręczył Mirosław Blaski, Burmistrz Miasta Orzesze.

Gra miejska stanowiła część kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Orzesza, zwiększającej świadomość w zakresie segregacji odpadów i promowania proekologicznych postaw i zachowań, realizowanej w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK.” Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż zbliża się coroczna akcja ,,Jesienna Zbiórka Liści”. Zbiórka odbędzie się w listopadzie, w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów. Prosimy zwrócić uwagę, że terminy zbiórki liści nie pokrywają się z terminami odbioru pozostałych bioodpadów z nieruchomości. Worki z odpadami należy wystawić przed godziną 6:00 rano w dniu odbioru, nie wcześniej jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem odbioru.

Przypadki braku odbioru odpadów należy zgłaszać następnego dnia roboczego po terminie wynikającym z harmonogramu za pośrednictwem aplikacji Eco Harmonogram bądź do Wykonawcy świadczącego usługę odbioru, pod numerem telefonu 32 24 22 110 lub mailowo na adres  rudaslaska@remondis.pl. Zgłoszenia przekazane w późniejszym czasie, nie będą rozpatrywane.

Liście oddawane w ramach akcji mogą być wystawione do odbioru wyłącznie w przeznaczonych do tego workach, wydawanych w  tut. Urzędzie w pokoju nr 11. W związku z ograniczoną ilością worków przewidzianych do odbioru (10.000 szt. worków), na jedną nieruchomość wydawanych będzie maksymalnie 10 sztuk. Worki będą wydawane od najbliższego poniedziałku, tj. 3.10.2022 r. do wyczerpania limitu.

Jeżeli właściciel nieruchomości ma potrzebę oddania większej ilości liści albo nie zdąży  pobrać worków przed wyczerpaniem się ich limitu, nadwyżkę liści można tak jak inne bioodpady oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (przypominamy o obowiązującym tam limicie – 10 worków o poj. 120l lub 1,2 m 3 z  nieruchomości  zamieszkałej miesięcznie).

Przypominamy, iż zbliża się coroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych. Odbiory będą realizowane we wrześniu i październiku, w terminach przewidzianych w harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych rejonów.

Przypominamy najważniejsze zasady :

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy