CHCESZ ODDAĆ ODPADY DO PSZOK? PAMIĘTAJ O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA W URZĘDZIE MIASTA

Przypominamy , że w  przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów takich jak :

  • zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • gruz stanowiący odpad komunalny,
  • okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych,
  • szyby okienne,
  • styropian z ociepleń budynków,

w pierwszej kolejności  należy złożyć w Urzędzie Miasta  oświadczenie właściciela odpadu, opatrzone podpisem , zgodne z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl , w jednej z następujących form:

  • w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • elektronicznie za pomocą  skrzynki ePUAP.

Po złożeniu oświadczenia, na tej podstawie odblokowana zostanie możliwość oddania przedmiotowych odpadów do PunktuPonadto, jeżeli właściciel nie oddaje odpadów do PSZOK osobiście, a zleca ich transport osobie trzeciej, także powinien złożyć  stosowne oświadczenie, ze wskazaniem adresu pochodzenia odpadów, danych właściciela odpadów oraz danych transportującego (druk oświadczenia jak powyżej).

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy