W listopadzie br. uczniowie orzeskich szkół podstawowych wzięli udział w konkursie plastycznym i fotograficznym, którego celem było upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów, segregacji odpadów i recyklingu, popularyzacji postaw i zachowań proekologicznych oraz rozwijania odpowiedzialności człowieka za środowisko.

Konkurs  kierowany był do dwóch grup wiekowych – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV – VIII.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wykonanie prac plastycznych i fotograficznych – wykazaliście się nie tylko ogromną kreatywnością i talentem artystycznym, ale również wiedzą z zakresu edukacji ekologicznej.

Z radością przekazujemy informację o Laureatach konkursu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych.

Grupa wczesnoszkolna (klasy I-III) – konkurs plastyczny :

I miejsce – MILAN WOLNIK (Szkoła Podstawowa nr 5 w Orzeszu-Zazdrości)

II miejsce – OLAF TEBINKA (Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu)

III miejsce – LENA URBANEK (Szkoła Podstawowa nr 9 w Orzeszu-Zgoniu)

Grupa szkolna (klasy IV-VIII) – konkurs fotograficzny :

I miejsce – JULIA GAZDA (Szkoła Podstawowa nr 7 w Orzeszu-Gardawicach)

II miejsce – OLIWIER GAZDA (Szkoła Podstawowa nr 7 w Orzeszu-Gardawicach)

III miejsce – ALEKSANDER MENDERA (Szkoła Podstawowa nr 7 w Orzeszu-Gardawicach)

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Orzesze w dniu 6 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, które zostaną przekazane do placówek oświatowych, celem przekazania ich uczestnikom.

Konkurs stanowił część kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Orzesza, zwiększającej świadomość w zakresie segregacji odpadów i promowania proekologicznych postaw i zachowań, realizowanej w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK.” Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy uczniów orzeskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym, którego celem jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów, segregacji odpadów i recyklingu, popularyzacji postaw i zachowań proekologicznych oraz rozwijania odpowiedzialności człowieka za środowisko.

Konkurs jest kierowany do dwóch grup wiekowych – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV – VIII, a na jego laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zamieszczonymi na plakacie oraz z Regulaminem Konkursu i formularzami (kliknij link).

Uwaga! Prace w każdej kategorii należy dostarczać bądź nadsyłać razem z wydrukowanym w kolorze, wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz  zgodą wydrukowaną w kolorze (załącznik nr 2 do Regulaminu). Prace bez formularzy i zgód, a także te złożone po terminie, nie będą brały udziały w konkursie .

Konkurs stanowi część kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Orzesza, zwiększającej świadomość w zakresie segregacji odpadów i promowania proekologicznych postaw i zachowań, realizowanej w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK.” Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Ilustracja przedstawia plakat promujący konkurs plastyczno-fotograficzny skierowany do uczniów orzeskich szkół podstawowych, opisany w artykule.

Dziesięć stanowisk, dziesięć zadań i walka z czasem. Uczniowie orzeskich szkół musieli wykazać się wiedzą na temat ekologii i segregacji odpadów. Poradzili sobie doskonale!

21 października 2022 r. odbyła się gra miejska skierowana do uczniów orzeskich szkół podstawowych. Jej celem było promowanie selektywnej zbiórki odpadów, rozwijanie proekologicznych postaw i promocja nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego otwarcie planowane jest w przyszłym roku.

Co to jest recykling? Gdzie wyrzucimy karton po mleku? Co oznacza pojęcie „zero waste”? Na te i wiele innych pytań odpowiadali uczestnicy gry. A było to dopiero pierwsze zadanie. Potem musieli między innymi rozwiązać krzyżówkę, ułożyć puzzle, zrobić sobie zdjęcie, wymyślić hasło promujące ekologię, ozdobić płócienną torbę na zakupy, posegregować śmieci (tu najwięcej problemów sprawił… paragon). Dwuosobowe drużyny ścigały się z czasem, bo wygrywały te, które jak najszybciej wykonały wszystkie dziesięć zadań. Uczniowie spisali się na medal, a przy okazji świetnie się bawili.

– Gra bardzo nam się podoba, najbardziej rebus i rysowanie, a najtrudniejsze było hasło. Chyba dobrze nam poszło, ale przygotowywałyśmy się do konkursu. I w domu też segregujemy śmieci i oszczędzamy energię, więc wiemy co to ekologia – mówiły Antonina i Martyna z klasy III a Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu Zawiści.

Nagrodzone zostały trzy najszybsze zespoły z każdej grupy wiekowej. Każdy z laureatów 1 miejsca otrzymał zegarek smartwatch, za zajęcie 2 miejsca – czytniki ebooków, za 3 miejsce – bezprzewodowe słuchawki. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i worki odblaskowe. Nagrody wręczył Mirosław Blaski, Burmistrz Miasta Orzesze.

Gra miejska stanowiła część kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Orzesza, zwiększającej świadomość w zakresie segregacji odpadów i promowania proekologicznych postaw i zachowań, realizowanej w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK.” Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż zbliża się coroczna akcja ,,Jesienna Zbiórka Liści”. Zbiórka odbędzie się w listopadzie, w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów. Prosimy zwrócić uwagę, że terminy zbiórki liści nie pokrywają się z terminami odbioru pozostałych bioodpadów z nieruchomości. Worki z odpadami należy wystawić przed godziną 6:00 rano w dniu odbioru, nie wcześniej jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem odbioru.

Przypadki braku odbioru odpadów należy zgłaszać następnego dnia roboczego po terminie wynikającym z harmonogramu za pośrednictwem aplikacji Eco Harmonogram bądź do Wykonawcy świadczącego usługę odbioru, pod numerem telefonu 32 24 22 110 lub mailowo na adres  rudaslaska@remondis.pl. Zgłoszenia przekazane w późniejszym czasie, nie będą rozpatrywane.

Liście oddawane w ramach akcji mogą być wystawione do odbioru wyłącznie w przeznaczonych do tego workach, wydawanych w  tut. Urzędzie w pokoju nr 11. W związku z ograniczoną ilością worków przewidzianych do odbioru (10.000 szt. worków), na jedną nieruchomość wydawanych będzie maksymalnie 10 sztuk. Worki będą wydawane od najbliższego poniedziałku, tj. 3.10.2022 r. do wyczerpania limitu.

Jeżeli właściciel nieruchomości ma potrzebę oddania większej ilości liści albo nie zdąży  pobrać worków przed wyczerpaniem się ich limitu, nadwyżkę liści można tak jak inne bioodpady oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (przypominamy o obowiązującym tam limicie – 10 worków o poj. 120l lub 1,2 m 3 z  nieruchomości  zamieszkałej miesięcznie).

Przypominamy, iż zbliża się coroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych. Odbiory będą realizowane we wrześniu i październiku, w terminach przewidzianych w harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych rejonów.

Przypominamy najważniejsze zasady :

Przypominamy, iż 31 sierpnia ubiega termin płatności czwartej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Orzesze tj. za miesiące lipiec i sierpień 2022 r. Stawka opłaty miesięcznej wynosi 33,00 zł za jednego mieszkańca.

Płatności można dokonać :  

· w kasie Urzędu Miejskiego:    wtorek 8:00 – 14:00;  czwartek 8:00 – 16:00

· bezgotówkowo:  na indywidualny numer rachunku bankowego

· poprzez platformę e-urząd

Kartony po mleku czy sokach, tzw. Tetra Pak,  należy wyrzucać do kontenera/worka koloru żółtego – jest to bowiem odpad wielomateriałowy.

Potłuczonych talerzy czy kubków nie wrzucamy do kontenera/ worka na szkło – ceramika ma inną temperaturę topienia, dlatego nie odzyskuje się jej razem ze szkłem opakowaniowym – odpady te należy wyrzucić do kontenera na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Szklane butelki i słoiki można wyrzucać do kontenera/worka koloru zielonego razem z etykietą, nie ma konieczności jej zrywania. Ważne jest usunięcie zawartości oraz zakrętki wykonanej z innego materiału.

Papierowa słomka do napoju powinna trafić do odpadów zmieszanych – nie nadaje się do recyklingu.

Ulotki i kolorowe gazety nadają się do recyklingu, wyrzucamy je więc do niebieskiego kontenera/worka na papier.

Nie ma konieczności odrywania taśmy klejącej z pudełek kartonowych, ani usuwania zszywek z gazet czy zeszytów – zostaną one oddzielone w procesie recyklingu.

Co zrobić kiedy nie wiesz gdzie wyrzucić dany odpad ?

Pomimo rosnącej świadomości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i ich segregacji, wciąż zdarza nam się trafić na problematyczny odpad, co do którego mamy wątpliwość gdzie powinien się znaleźć. Pomocna w takie sytuacji będzie aplikacja EcoHarmonogram udostępniona mieszkańcom Orzesza, która oferuje wyszukiwarkę odpadów zawierającą szeroki katalog odpadów i podpowiada, w jaki sposób należy się ich pozbywać.

Z funkcji tej można korzystać również w wyszukiwarce internetowej : link w zakładce JAK SEGREGOWAĆ.

Przeciętna osoba wytwarza od 330 do nawet 490 kg odpadów rocznie. Mimo obowiązujących  regulacji odnoszących się do obowiązku minimalizowania i ograniczania przez wytwórców (w tym także mieszkańców)  powstawania odpadów poprzez stosowanie takich form konsumpcji, materiałów i surowców,  które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie, w dalszym ciągu obserwowany jest wzrost ich ilości.

Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego w którym żyjemy, nas samych, jak również przyszłych pokoleń, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby strumień odpadów malał zamiast rosnąć. Wystarczy mała zmiana nawyków, która może przynieść wielki efekt.

Przestrzeganie poniższych zasad będzie korzystnie wpływało nie tylko na środowisko naturalne, ale również na nasze finanse. Mniejsza ilość wytworzonych odpadów to również mniejsze koszty ich zagospodarowania.

Jak możemy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów ?

Przypominamy zasady postępowania z elektrośmieciami, inaczej ZSEE – zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, do których zaliczamy m.in. zepsute lodówki, pralki, telewizory, komputery, drobne sprzęty RTV i AGD,wiertarki, głośniki, ekspresy i młynki do kawy, routery, krótkofalówki, drony, stacje pogodowe, baterie, świetlówki, LEDy czy powerbanki.

W związku z tym, iż są to odpady niebezpieczne, pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać ich do  pojemników na odpady zmieszane – przez to, że wydzielają groźne substancje takie jak rtęć i freony, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Ponadto, jako odpady łatwopalne, po trafieniu na składowisko mogą powodować pożary, podczas których do atmosfery uwalniane są niebezpieczne związki chemiczne.

Sposoby pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– w sklepach RTV i AGD, w momencie zakupu nowego sprzętu,

– w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

– podczas corocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych,

– zamawiając jego dodatkowe odebranie w Urzędzie Miejskim.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta jest zobowiązany do dokonania kontroli nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów oraz korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty z tego tytułu. Pracownicy Urzędu Miejskiego rozpoczęli dokonywanie przedmiotowych kontroli.

Celem kontroli jest weryfikacja zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym, tj. czy  w obrębie nieruchomości znajduje się kompostownik oraz czy są w nim kompostowane bioodpady.  Z czynności kontrolnych dokonywanych w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika sporządzony zostaje protokół.

Należy pamiętać o tym, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do umożliwienia organowi dokonania czynności kontrolnych. W przypadku uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów) ze stanem faktycznym, stwierdzona zostanie, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia, kiedy decyzja o utracie prawa do zwolnienia stanie się ostateczna. Takie same konsekwencje wynikać będą z faktu nieposiadania kompostownika na nieruchomości oraz niekompostowania w nim bioodpadów.

Zawiadomienie o planowanym terminie kontroli każdorazowo jest doręczane właścicielowi nieruchomości na piśmie.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy