Przypominamy zasady postępowania z elektrośmieciami, inaczej ZSEE – zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, do których zaliczamy m.in. zepsute lodówki, pralki, telewizory, komputery, drobne sprzęty RTV i AGD,wiertarki, głośniki, ekspresy i młynki do kawy, routery, krótkofalówki, drony, stacje pogodowe, baterie, świetlówki, LEDy czy powerbanki.

W związku z tym, iż są to odpady niebezpieczne, pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane – przez to, że wydzielają groźne substancje takie jak rtęć i freony, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Ponadto, jako odpady łatwopalne, po trafieniu na składowisko mogą powodować pożary, podczas których do atmosfery uwalniane są niebezpieczne związki chemiczne.

Sposoby pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– w sklepach RTV i AGD, w momencie zakupu nowego sprzętu,

– w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

– podczas corocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych,

– zamawiając jego dodatkowe odebranie w Urzędzie Miejskim.

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy zasady oddawania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Orzeszu.

W przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów takich jak : zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych, szyby okienne oraz styropian z ociepleń budynków, wymagane jest uprzednie złożenie w Urzędzie Miejskim Orzesze w formie papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia właściciela odpadu zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl, iż odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Orzesza oraz że nie zostały wygenerowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie którego umożliwione zostanie oddanie przedmiotowych odpadów do Punktu. W dalszym ciągu należy pamiętać o okazaniu karty uprawniającej do korzystania z PSZOK.

Ponadto, jeżeli właściciel nie oddaje odpadów do PSZOK osobiście, a zleca ich transport osobie trzeciej, powinien złożyć w Urzędzie Miasta oświadczenie, ze wskazaniem adresu pochodzenia odpadów, danych właściciela odpadów, danych transportującego odpady (druk oświadczenia jak powyżej).

Limity ilościowe obowiązujące w PSZOK :

– odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych (tj. część bioodpadów – trawa, gałęzie, liście), przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 1,2 m3 miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej;

meble i inne odpady wielkogabarytowe –  w ilości do 1 m3 na rok na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;

okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych –  w ilości do 10 m2  na rok na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;

odpady budowlane i rozbiórkowe, szyby okienne, gruz stanowiący odpad komunalny, styropian z ociepleń budynków –  łączny limit w ilości do 1 m3  łącznie na rok na nieruchomość zamieszkałą lub lokal mieszkalny, z zastrzeżeniem, iż każda z wymienionych frakcji powinna zostać dostarczona do Punktu w sposób oddzielny od innych frakcji – wymagane jest zachowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż w dniu 17.06.2022 r.  (piątek) PSZOK będzie czynny od 8:00 do 18:00, natomiast w dniu 18.06.2022 r. (sobota) od 8:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy