Zbliża się termin płatności za odbiór odpadów komunalnych

Przypominamy, iż 30 czerwca ubiega termin płatności trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Orzesze tj. za miesiące maj i czerwiec 2024 r. Opłatę należy uiszczać bez wezwania.

Stawka opłaty miesięcznej wynosi 35,00 zł za jednego mieszkańca. W przypadku korzystania ze zwolnienia w części opłaty z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, stawka opłaty miesięcznej wynosi 33,00 zł za jednego mieszkańca.

Płatności można dokonać :  

· bezgotówkowo: na indywidualny numer rachunku bankowego

· poprzez platformę e-urząd

· w kasie Urzędu Miejskiego: wtorek 8:00 – 14:00;  czwartek 8:00 – 16:00

Zachęcamy do dokonywania płatności bezgotówkowych.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy