Teraz łatwiej będzie można oddać odpady do PSZOK

Już niedługo mieszkańcy Orzesza, którzy chcą oddać odpady do PSZOK, nie będą musieli składać w urzędzie oświadczenia. Wystarczy, że pokażą kartę identyfikacyjną. Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w tej sprawie, ale musi ona jeszcze wejść w życie.

Obecnie mieszkańcy, którzy chcą oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych niektóre odpady (zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, okna i drzwi, szyby okienne, styropian z ociepleń) muszą złożyć w urzędzie specjalne oświadczenie. Ale to się zmieni.

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej Orzesze podjęto uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała m.in. likwiduje konieczność składania oświadczeń przed oddaniem do PSZOK niektórych frakcji odpadów.

W dalszym ciągu wymagane będzie okazanie w Punkcie karty identyfikacyjnej przypisanej do nieruchomości – tylko na tej podstawie możliwe jest oddanie odpadów.

UWAGA! Powyższy zapis wejdzie w życie dopiero po 14 dniach od opublikowania przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do tego czasu nadal obowiązuje aktualne prawo miejscowe, zgodnie z którym istnieje wymóg złożenia oświadczenia. Kiedy będzie już znana data wejścia w życie przepisów likwidujących wymóg składania oświadczenia, poinformujemy o tym na stronie UM Orzesze, Facebooku Miasta Orzesze i oraz za pośrednictwem aplikacji EcoHarmonogram

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy