NOWY PSZOK- DWORCOWA 6

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż od dnia 16 stycznia 2023 r. będzie funkcjonował nowy PSZOK zlokalizowany przy ulicy Dworcowej 6 w Orzeszu.
PSZOK będzie otwarty w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek od 11:00 do 18:00

Wtorek od 11:00 do 18:00

Środa od 11:00 do 18:00

Czwartek od 8:00 do 16:00

Piątek od 11:00 do 18:00

Sobota od 8:00 do 15:00

w dni ustawowo wolne od pracy nieczynne

Od stycznia będą również obowiązywać nowe limity ilościowe PSZOK, tj.:

odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych (tj. część bioodpadów – trawa, gałęzie, liście), przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 200 kg miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej lub lokal mieszkalny;

meble i inne odpady wielkogabarytowe –  w ilości do 200 kg na rok na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;

zużyte opony z samochodów osobowych w ilości do 4 szt. na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;

odpady budowlane i rozbiórkowe, szyby okienne, gruz stanowiący odpad komunalny, styropian z ociepleń budynków, okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych  –  łączny limit w ilości do 1 Mg łącznie na rok na nieruchomość zamieszkałą lub lokal mieszkalny, z zastrzeżeniem, iż każda z wymienionych frakcji powinna zostać dostarczona do Punktu w sposób oddzielny od innych frakcji – wymagane jest zachowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Przypominamy również, gdy w przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów takich jak : zużyte opony, odpady budowlane
i rozbiórkowe, gruz, okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych, szyby okienne oraz styropian z ociepleń budynków, wymagane jest uprzednie złożenie w Urzędzie Miejskim Orzesze w formie papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia właściciela odpadu zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl, iż odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Orzesza oraz że nie zostały wygenerowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie którego zostanie odblokowany dostęp  do oddania przedmiotowych odpadów do Punktu.

PSZOK na ulicy Szklarskiej 22 będzie funkcjonował do dnia 14 stycznia 2023 r.

Mapka z lokalizacją nowego i dotychczasowego PSZOK
Na zdjęciu znajduje się waga najazdowa
Na zdjęciu znajduje się biuro na nowym PSZOK-u

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy