Informacja dotycząca zmiany stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej Orzesze przyjęta została nowa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z której wynika, że opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2023 r. będzie wynosiła 35,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia, że na posesji mieszkańcy nie wywiązują się z obowiązku właściwej segregacji odpadów, wówczas opłata ta zostanie podniesiona za dany miesiąc jednorazowo 70,00 zł miesięcznie za osobę. Ulga dla osób, które zadeklarowały, iż kompostują odpady bio pozostaje bez zmian czyli 2,00 zł miesięcznie za osobę.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy