Informacja dotycząca wprowadzenia usług dodatkowych na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 kwietnia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w dniu 23 lutego 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej Orzesze przyjęta została uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym
w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6 od dnia 1 kwietnia 2023 r. jako usługa dodatkowa będą przyjmowane odpłatnie następujące rodzaje odpadów:

papa odpadowa

– wełna mineralna

– ondulina

W sytuacji jeżeli ustanowiony limit zostanie przekroczony, będzie można za dodatkową opłatą oddać następujące rodzaje odpadów:

– bioodpady, stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych

-odpady budowlane i rozbiórkowe

– gruz stanowiący odpad komunalny

– szyby okienne

– styropian z ociepleń budynków

Cennik będzie dostępny na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6.

Zakres usług świadczonych w ramach dotychczasowej opłaty za odpady komunalne pozostaje bez zmian.

Link do regulaminu https://odpady.orzesze.pl/pszok/regulamin/

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy