ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – NOWE ZASADY OD STYCZNIA 2021

Szanowni mieszkańcy!

 Zmiana zasad odbierania od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Orzesza odpadów ulegających biodegradacji!!!

 Od stycznia 2021 roku odpady ulegające biodegradacji będą od mieszkańców odbierane wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych. Pojemniki są obecnie dostarczane przez firmę Remondis do każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie Orzesza. Wszystkie nieruchomości zamieszkałe będą wyposażone w te pojemniki najpóźniej do końca grudnia 2020r.
Dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób będzie dostarczony pojemnik o pojemności 120l, natomiast dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 lub więcej osób – pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności 240l. Odpady ulegające biodegradacji należy wrzucać luzem do podstawionych pojemników.

Powyższe wynika z podjętej przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze.

Pojemniki rozwożone są przez firmę Remondis z uwagi na to, że obecnie obowiązuje umowa zawarta z tą firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze. Koszt pojemników zawiera się w ogólnych kosztach odbierania i zagospodarowywania odpadów.

Do końca roku 2020 odpady ulegające biodegradacji będą jak dotychczas odbierane w workach do tego przeznaczonych.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy