Pamiętajmy o obowiązku segregacji odpadów !

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie całego kraju wprowadzony został obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mając na względzie dbałość o środowisko naturalne, jak również ograniczenie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na odpowiednią segregację odpadów. Zachęcamy do zapoznania się z infografiką przypominającą podstawowe zasady postępowania z odpadami.

zdjęcie ulotki

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy