Przypominamy zasady dotyczące zbiórki bioodpadów oraz przyjmowania ich w PSZOK

W związku ze zbliżającym się sezonowym wzrostem ilości generowanych bioodpadów, przypominamy obowiązujące zasady ich zbierania z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Orzesza, zasady obowiązujące mieszkańców oddających bioodpady do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jak również informacje dotyczące kompostowania bioodpadów na nieruchomościach.

 

ODBIÓR BIOODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI :

Bioodpady są odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach koloru brązowego, dostarczanych przez Wykonawcę świadczącego usługę odbioru.

W dalszym ciągu obowiązują limity ilościowe :

– dla nieruchomości, które zamieszkuje od 1 do 5 osób – 1 pojemnik o pojemności 120 l;

– dla nieruchomości, które zamieszkuje 6 lub więcej osób – pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności 240 l.

Na jesień jest zaplanowana akcja pn. Jesienna Zbiórka Liści, w ramach której liście zgromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych workach, wydawanych od października w Urzędzie Miasta, zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

W przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, właściciel nieruchomości jednorodzinnej może skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 2 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

W przypadku korzystania z ww. zwolnienia, z nieruchomości zostanie odebrany brązowy pojemnik przeznaczony do gromadzenia bioodpadów, stanowiący własność podmiotu odbierającego odpady.

Kompostowanie  może odbywać się wyłącznie w dostosowanych do tego kompostownikach przydomowych i powinno odbywać się na przepuszczalnym podłożu.

W dalszym ciągu zachęcamy do kompostowania bioodpadów na terenie własnych nieruchomości jednorodzinnych, jednocześnie przypominając o korzyściach z tego płynących – zapraszamy do przeczytania artykułu poświęconego tej tematyce.

 

Wyświetl artykuł: ULGA ZA PROWADZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

 

ZBIERANIE ODPADÓW W PSZOK :

Nadwyżkę powstałych na nieruchomościach zamieszkałych bioodpadów można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, z zastrzeżeniem, że odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielnych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych (tj. trawa, liście, gałęzie), przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 1,2 m3 miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, oddawane do PSZOK gałęzie oraz korzenie drzew muszą być pocięte na części nie dłuższe niż 50 cm.

Przywiezione do PSZOK bioodpady należy wrzucić do wskazanego przez pracownika Punktu kontenera. 

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy