ULGA ZA PROWADZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Od 1 lipca 2021 r. właściciele budynków jednorodzinnymi mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/376/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wysokość ulgi została ustalona na 2,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć w Urzędzie Miejskim Orzesze nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi. Obowiązujący druk deklaracji można pobrać w Urzędzie, w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz na stronie internetowej www.odpady.orzesze.pl w zakładce DEKLARACJA.

Wskazówki dotyczące kompostowania.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Sytuujemy go w miejscu osłoniętym od wiatru i słońca oraz nieco wzniesionym, tak aby powstający kompost nie był zalewany przez deszcz. Ważne jest, aby podłoże kompostownika było przepuszczalne i umożliwiało swobodny odpływ nadmiaru wody. Również jego ściany powinny być ażurowe, celem zapewnienia dostępu powietrza do jego wnętrza.

Co zyskujemy dzięki kompostowaniu odpadów ?

Uzyskany kompost posiada szereg cennych właściwości. Przede wszystkim wzbogaca glebę, poprawia jej strukturę, jak również zapewnia utrzymanie odpowiedniej wilgotności. Jest on  także źródłem szeregu różnorodnych składników odżywczych, dzięki czemu zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne. Ponadto, kompost stymuluje glebę do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów wpływających na rozkład materii organicznej.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy