Wyniki konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „Zrób dla Ziemi coś dobrego”

W listopadzie br. uczniowie orzeskich szkół podstawowych wzięli udział w konkursie plastycznym i fotograficznym, którego celem było upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów, segregacji odpadów i recyklingu, popularyzacji postaw i zachowań proekologicznych oraz rozwijania odpowiedzialności człowieka za środowisko.

Konkurs  kierowany był do dwóch grup wiekowych – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV – VIII.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wykonanie prac plastycznych i fotograficznych – wykazaliście się nie tylko ogromną kreatywnością i talentem artystycznym, ale również wiedzą z zakresu edukacji ekologicznej.

Z radością przekazujemy informację o Laureatach konkursu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych.

Grupa wczesnoszkolna (klasy I-III) – konkurs plastyczny :

I miejsce – MILAN WOLNIK (Szkoła Podstawowa nr 5 w Orzeszu-Zazdrości)

II miejsce – OLAF TEBINKA (Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu)

III miejsce – LENA URBANEK (Szkoła Podstawowa nr 9 w Orzeszu-Zgoniu)

Grupa szkolna (klasy IV-VIII) – konkurs fotograficzny :

I miejsce – JULIA GAZDA (Szkoła Podstawowa nr 7 w Orzeszu-Gardawicach)

II miejsce – OLIWIER GAZDA (Szkoła Podstawowa nr 7 w Orzeszu-Gardawicach)

III miejsce – ALEKSANDER MENDERA (Szkoła Podstawowa nr 7 w Orzeszu-Gardawicach)

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Orzesze w dniu 6 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, które zostaną przekazane do placówek oświatowych, celem przekazania ich uczestnikom.

Konkurs stanowił część kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Orzesza, zwiększającej świadomość w zakresie segregacji odpadów i promowania proekologicznych postaw i zachowań, realizowanej w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK.” Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy