ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO – KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Zapraszamy uczniów orzeskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym, którego celem jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów, segregacji odpadów i recyklingu, popularyzacji postaw i zachowań proekologicznych oraz rozwijania odpowiedzialności człowieka za środowisko.

Konkurs jest kierowany do dwóch grup wiekowych – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV – VIII, a na jego laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zamieszczonymi na plakacie oraz z Regulaminem Konkursu i formularzami (kliknij link).

Uwaga! Prace w każdej kategorii należy dostarczać bądź nadsyłać razem z wydrukowanym w kolorze, wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz  zgodą wydrukowaną w kolorze (załącznik nr 2 do Regulaminu). Prace bez formularzy i zgód, a także te złożone po terminie, nie będą brały udziały w konkursie .

Konkurs stanowi część kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Orzesza, zwiększającej świadomość w zakresie segregacji odpadów i promowania proekologicznych postaw i zachowań, realizowanej w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK.” Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Ilustracja przedstawia plakat promujący konkurs plastyczno-fotograficzny skierowany do uczniów orzeskich szkół podstawowych, opisany w artykule.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy