Informacja dotycząca wprowadzenia dodatkowych frakcji odpadów w ramach usług dodatkowych na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 1 czerwca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej Orzesze przyjęta została nowa uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym
w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6 od dnia 1 czerwca 2023 r. oprócz dotychczasowych frakcji odpadów będą przyjmowane odpłatnie dodatkowe rodzaje odpadów (jeśli ustanowiony limit zostanie przekroczony) :

-okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych

-odpady wielkogabarytowe

-zużyte opony

Cennik jest dostępny na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6 oraz na stronie internetowej www.odpady.orzesze.pl w zakładce PSZOK.

Link do cennika usług dodatkowych https://odpady.orzesze.pl/pszok/cennik-uslug-dodatkowych/

Zakres usług świadczonych w ramach dotychczasowej opłaty za odpady komunalne pozostaje bez zmian.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy