Zbliża się termin płatności za odbiór odpadów komunalnych

Przypominamy, iż 30 kwietnia ubiega termin płatności drugiej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Orzesze tj. za miesiące marzec i kwiecień 2023 r. Stawka opłaty miesięcznej wynosi 35,00 zł za jednego mieszkańca.

Płatności można dokonać :  

· w kasie Urzędu Miejskiego:    wtorek 8:00 – 14:00;  czwartek 8:00 – 16:00

· bezgotówkowo:  na indywidualny numer rachunku
  bankowego

· poprzez platformę e-urząd 

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy